Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2015

timoor
10:16

Zbiór dowcipów o Łotewskich chłopach

Siedzą razem baba i chłop żeby uchronić się przed mroźnym łotewskim zimnem. Kobita pyta "Kochasz bardziej mnie, czy zimnioka?" "Ciebie". Kobita nie wierzy i pyta dlaczemu. "Bo zimniok to tylko marzenie, a ty jesteś tutaj naprawdę". Ale chłopa nie ma. Jest tylko halucynacja z niedożywienia. I śmierć. Takie jest życie

Łotewski chłop mówi do syna: "Mam złą i dobrą wiadomość". Syn: "jaka zła?" "Politbiuro przyszło i zabiło matkę". "A jaka dobra?" - "Twoja łza posoli zimnioka". Ale nie ma zimnioka, jest tylko mroźna zima, halucynacja z niedożywienia i śmierć.

Trzech Łotyszy przechwala się swymi syny: "Mój syn żołdak, może gwałcić tyle kobiet ile chce".
Drugi " Mój syn rolnik, może jeść tyle zimnioków ile chce"
Trzeci mówi: "Mój syn trup, dla niego trud skończony".
Mówią oni "Tyś wygrał z nami".
Ale wszyscy smutni.

Pukanie do drzwi.
"Kto tam" pyta łotewski chłop.
"Sprzedawca zimnioków"
Chłop otwiera drzwi, a tam tajna policja z Politbiura.

Dylemat w Szkocji - jeść zimnioka, czy pić łyski. Na Łotwie nie ma dylematu, nie ma ani łyski, ani zimnioka. Jest tylko chłód i śmierć z niedożywienia

Chłop woła do kobity "Cho no, znalazłem zimnioka!" Kobita wbiega i woła "Zimniok, zimniok, cały jeden!" Na co chłop: "Prima aprilis"

Rosyjski gangster spotyka Łotewskiego chłopa i powiada: "Rzucę monetą i jak będzie reszka wygrasz zimnioka, jak orzeł, przegrasz zimnioka", na co chłop "Ale ja nie mam zimnioka" - "To oddasz życie". Szczęśliwy dzień dla łotewskiego chłopa! Konkurs, w którym można tylko wygrać.
Ale mafii nie ma, dawno wytępiona przez Politbiuro, to tylko halucynacje z niedożywienia.

Dwóch Łotyszy idzie drogą.
Jeden mówi do drugi: "Jestem głodny"
Drugi na to: "Dam ci zimnioka za twój płaszcz"
"Ale ja nie mam płaszczu, nie mogę się zamienić"
"Ja też nie mam zimnioka"
Jest tylko smutek i niedożywienie.

Łotysz, Rosjanin i Estończyk rozmawiajo. Rosjanin mówi "powiem wam dobry dowcip, bardzo śmieszny; dlaczemu kurczak przeszedł przez drogę?"
Estończyk nie rozumie i zapytuje: "Co to jest kurczak? Jakiś żołnierz?"
Rosjanin na to: "Nie to taki ptak, którego czasem jemy"
Estończyk mówi: "Macie ptaki do jedzenia, pewnie ktoś go zjadł zanim przeszedł drogę"
Rosjanin: "Dobra, spróbuję ponownie; dlaczemu wilk przeszedł przez drogę?"
Na co Łotysz: "Co to jest droga?"

Łotysz wchodzi do baru: "Polejcie mi wódki"
Ale to nie bar, to milicja!
"Aha, w takim razie moja żona została zgwałcona"
Obaj mają halucynacje z niedożywienia, to nie policja, to gułag.

Młody chłopak, pop i oficer Politbiura lecą samolotem. Nagle silnik przestaje działać - są tylko dwa spadochrony.
Oficer Politbiura mówi "Dajcie mi spadochron, tylko ja ochronię ojczyznę przed imperialistycznymi szpiegami" i wyskakuje.
Na co pop: "Chłopcze, ja jestem już stary, swoje przeżyłem, weź ten spadochron". Ale chłopak już wyskoczył bez spadochronu, dla niego trud skończony.

Łotysz chodzi po polu, szuka zimnioka. Nagle słyszy kozę, jest bardzo ucieszon. Łotysz zabije kozę i będzie najedzony przez rok! Łapie kamień i szuka, ale nie ma nigdzie kozy. To tylko odgłos pustego żołądka. Chłop jest smutny, jest mu zimno i ma halucynacje. Umiera.
Reposted fromstrachiobrzydzenie strachiobrzydzenie viavogel vogel

April 15 2015

timoor
21:31
5379 a49c 500
Reposted frombiru biru viavogel vogel

April 07 2015

timoor
12:06
2766 888e 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viavogel vogel

March 26 2015

20:24
7549 5a02

bgtea:

This whole image is epic. 

Reposted frombwana bwana viavogel vogel
timoor
20:24
3484 15e2
Reposted fromaspenboy aspenboy viavogel vogel

March 17 2015

22:41
7461 4b6f

fezworld:

Golden

March 16 2015

timoor
10:00
8595 93ae 500
Reposted fromkjuik kjuik viavogel vogel

March 14 2015

timoor
21:53
6575 7da7 500
penetruje lochy coral
Reposted fromvogel vogel
timoor
21:34
1434 0539 500
Reposted fromkjuik kjuik viavogel vogel
timoor
21:30
6569 4156
Reposted fromjestemzero jestemzero viavogel vogel
timoor
21:23
Goodbye, creator of this universe....
Reposted fromTokyoMEWS TokyoMEWS viavogel vogel

February 24 2015

timoor
23:35
I'll go vegetarian.
Reposted fromArchimedes Archimedes viavogel vogel
timoor
23:33
0220 2eda
Reposted fromdul88 dul88 viavogel vogel

February 22 2015

22:05
4978 2163 500
Reposted fromtron tron viazarazwracam zarazwracam
timoor
07:57
Reposted frommeem meem viavogel vogel

February 11 2015

21:34

princepeterwolf:

imageimageimageimageimage

what is going on

Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia viavogel vogel
timoor
21:29
5965 18d4
Reposted fromniemcu niemcu viavogel vogel
timoor
21:27
3978 001b
Reposted fromkjuik kjuik viavogel vogel

January 27 2015

timoor
23:30
2777 1754 500
timoor
23:21
6626 6b5f
Reposted fromsiedem siedem viavogel vogel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl